Uncategorized

Máy lọc nước nano Công nghệ hiện đại

Từ lâu trong lịch sử phát triển của con người thì bạc đã được sử dụng là một công cụ giúp diệt khuẩn, phát hiện chất độc… Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của các công nghệ thì hạt nano bạc ra đời. Công nghệ nano bạc được khẳng định và ứng dụng trên nhiều phương diện…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

Những biểu hiện của nhiễm độc ASEN

Theo các kết quả nghiên cứu thực trạng nguồn nước Việt Nam: tại một số vùng nguồn nước sinh hoạt của người dân có nhiễm ASEN. Hiện có 20% dân số nước ta đang phải sử dụng nguồn nước có nhiễm ASEN ( theo nghiên cứu của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường – Bộ y…

Tiếp tục đọc